top of page

Introductie

Kosten

745,-

Duur

Stress is inherent aan de topsport; als trainer van profsporters krijgen jij en je team onvermijdelijk te maken met een hoge druk en stress. Goed kunnen presteren onder druk is dan ook een van de voornaamste vaardigheden van succesvolle topsporters. Maar hoe kan jij de spelers en het team zó coachen dat ze hier goed mee om leren gaan? De opleiding Coachen onder druk is erop gericht om trainers in de topsport handvatten te geven met betrekking tot de omgang met stress. We verdiepen ons in het concept stress en behandelen praktische methodieken voor het vergroten van de stressbestendigheid en -management van individuele sporters, het team als geheel en jou als trainer.

Introductie

Praktijkbegleider

Paul van Zwam MSc

Paul is de eigenaar van Profsupport Company en is al 20 jaar actief in de topsport en het bedrijfsleven als adviseur. Hij begon zijn carrière met onderzoek naar stress bij topvoetballers en past de opgedane kennis inmiddels al jaren toe in het begeleiden van zowel (top)sporters als werknemers en managers.

bottom of page