top of page

Hoe kom ik tot een optimale benutting van de personele capaciteit binnen mijn organisatie?

Ingrid Havermans

Bron:

30 april 2020

Kent u het ook?

Aan het einde van het jaar staat er nog een stuwmeer aan meeruren, medewerkers hebben hun verlofuren nog niet geheel opgemaakt.

Aan het einde van het jaar staat er nog een stuwmeer aan meeruren, medewerkers hebben hun verlofuren nog niet geheel opgemaakt. Er wordt in het laatste kwartaal meer aan scholingsactiviteiten gedaan dan in periodes dat dit beter uitkomt. En dan nog niet te spreken van de hoge inzet van uitzendkrachten, overtredingen in het kader van de ATW, hoge mutatiegraad en verstoringen in de continuïteit van de zorgverlening.

“Binnen veel organisaties richten wij ons op het optimaliseren van het roosterproces, maar daarmee pakken we niet de kern van het probleem”, aldus Ingrid Havermans.

Binnen het operationeel rooster is er te vaak sprake van alles ad hoc te laten worden. Alles richt zich op vandaag, de komende dagen/week en soms een maand. Daarmee is de pijn voelbaar voor de medewerkers. Maar ook de onbekende gezichten voor de cliënt heeft een negatief effect op de cliënttevredenheid. Op het moment dat er toegewerkt gaat worden naar een juiste balans in personeelsplanning heeft dit ook invloed op het betaalbaar houden van de zorg.

Capaciteitsmanagement raakt vele onderdelen binnen de organisatie. Heb voldoende aandacht voor het veranderkundige onderdeel, want het gaat zeker niet over het implementeren van een applicatie alleen.

Heeft u vragen over capaciteitsmanagement? Dan kunt u contact opnemen met +31 88 015 88 99 of info@kei-bv.nl

bottom of page