top of page

Quickscan: Hoe lang wilt u op uw geld wachten?

KEI Experts in de zorg

Bron:

11 augustus 2020

De NZa heeft de compensatiemogelijkheden voor de gederfde inkomsten en gemaakte kosten in verband met Covid-19 gepubliceerd. Als zorgorganisatie bent u ongetwijfeld geraakt door de gevolgen van Covid-19 in 2020. Maar wellicht ziet u door de bomen het bos niet meer, wordt het allemaal erg gecompliceerd en omvangrijk om het feitelijke beeld boven tafel te krijgen.

Wat mag wel en wat mag niet. Wilt u deze compensatie al ontvangen via het herschikkingsformulier die vóór 1 november 2020 ingediend moet worden? Of wacht u tot de nacalculatie 2020 die dan ongeveer augustus 2021 wordt betaald? Of is er een combinatie mogelijk?

Neem contact op voor meer informatie.

bottom of page