top of page

Voorbereiding nieuwe releases berichtenverkeer per 1 januari 2021

KEI Experts in de zorg

Bron:

29 juni 2020

Per 1 januari 2021 wordt versie 3.0 van de berichtenstandaarden iWmo en iJw in gebruik genomen. Deze release wordt beschreven als een ‘majeure’ release; de veranderingen betreffen niet alleen het berichtenverkeer, maar hebben ook een behoorlijke impact op processen en de bedrijfsvoering bij gemeenten en zorgaanbieders.

Over de inhoud en impact van deze release hebben wij een factsheet gepubliceerd in onze vorige nieuwsbrief.
Per diezelfde datum wordt ook de berichtenstandaard iWlz 2.2 in gebruik genomen, die versie 2.1 vervangt. De omvang van deze release is beperkt. Meer daarover in deze nieuwsbrief.

Voor zowel het proces van cliëntenregistratie als de declaratiewerkzaamheden verandert er veel en betekent dit voorafgaande aan de ingebruikname van deze releases extra werkzaamheden ter controle. Ook na de jaarwisseling is er dan nog veel werk te doen.

KEI kan hierbij ondersteuning bieden op de cliëntenadministratie, aan de declaratiemedewerkers en bij het inrichten van de applicatie. U kunt hierbij denken aan:

• Controle van de databestanden toewijzingen WMO en JW, o.a. op het toewijzingsnummer, de combinaties van eenheid en frequentie, niet meer toegestane frequenties, toewijzingen met de eenheid stuks enz. Alle zorgtoewijzingen zullen moeten voldoen aan de nieuwe functionele eisen van de release.
• Ondersteuning bij de implementatie van het nieuwe bericht Verzoek om Wijziging (VOW).
• Ondersteuning bij de overgang van de 4-weken (declaratie-)periode aan het eind van 2020 naar de maandperiode 2021 in week 53.
• De implementatie van de omrekenregels frequentie per week naar maanddeclaratie.
• De implementatie van de regels ter controle van het volume van de frequentie per week in de maanddeclaratie.
• Controle en aanpassing van de leverings(wachtlijst)statussen van de Wlz-toewijzingen.
• Training-on-the-job van cliëntenadministratie en declaratiemedewerkers

Wij adviseren u om niet te lang te wachten met het plannen en starten van deze werkzaamheden. Denkt u onze ondersteuning te kunnen gebruiken of wilt u advies of overleg over de impact van deze wijzigingen, neemt u dan contact met ons op via info@kei-bv.nl of telefonisch via 088 015 88 99

bottom of page