top of page

Webinar "Covid-19 en hoe nu verder"

KEI Experts in de zorg | Bram van Hunnik

Bron:

2 september 2020

De NZa heeft de compensatiemogelijkheden voor de gederfde inkomsten en gemaakte kosten in verband met Covid gepubliceerd. Maar hoe nu verder in 2020 en 2021?

Met dit webinar willen wij niet alleen aandacht vragen voor de aandachtspunten voor dit lopende en bijzondere jaar maar ook voor daarna. Covid-19 biedt ook de mogelijkheid om noodzakelijke veranderingen versneld door te kunnen voeren binnen de instellingen waardoor processen effectiever en efficiënter kunnen verlopen.

bottom of page