top of page

Webinar Jaarovergang 2021 Wlz

KEI Experts in de zorg | Karin Witt

Bron:

28 oktober 2020

Aansluitend op het webinar Sociaal Domein heeft Karin een webinar gegeven over de jaarovergang 2021 Wlz. Wat verandert er in de regelgeving en niet te vergeten in het berichtenverkeer?

In het tweede deel van het webinar Jaarovergang 2021 zullen de veranderingen omtrent Wet Langdurige Zorg worden besproken.
De volgende items komen onder andere ter sprake:
* nieuwe berichtenstandaard voor de Wlz
* wijzigingen in wet- en regelgeving
* toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis


Bekijk nu het webinar terug Jaarovergang 2021 Wlz.

bottom of page