top of page

OPLEIDINGEN

Opleidingen voor professionals door professionals

Hieronder vind je een overzicht van alle opleidingen en trainingen van KEI Academy

Ben je op zoek naar gericht opleidingsadvies? Onze opleidingsadviseurs helpen je graag bij het maken van de juiste keuze. Neem contact met ons op.

Post hbo - zorgadministratie

De post-hbo opleiding Zorgadministratie aan de KEI Academy is een uitgebreide cursus die zich richt op de cruciale aspecten van zorgadministratieve processen binnen de gezondheidszorg. Deze opleiding biedt diepgaand inzicht in wet- en regelgeving, financieringsstromen, en informatiemanagement, essentieel voor een efficiënte en effectieve zorgadministratie.

Gedurende de opleiding ontwikkelen deelnemers vaardigheden in

het beheren van patiëntgegevens, het optimaliseren van zorgprocessen

en het waarborgen van compliance met de huidige gezondheidswetten.

De opleiding combineert theoretische kennis met praktijkgerichte

opdrachten en case studies, waardoor deelnemers direct toepasbare

vaardigheden opdoen.

Samenwerken
Post hbo - Consulenten Zorg en Welzijn
interview

Professionals die actief zijn in het domein van zorg en welzijn spelen een cruciale rol in de ondersteuning en begeleiding van individuen die afhankelijk zijn van overheidszorg. De post-hbo opleiding Consulent Zorg en Welzijn richt zich specifiek op het opleiden van deskundigen in de drie belangrijke wettelijke kaders:

 

 1. de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 2. de Wet langdurige zorg (Wlz) en

 3. de Jeugdwet.

 

 

Deze opleiding is ontworpen voor professionals met een hbo werk- en denkniveau die hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden in deze essentiële sectoren van de zorg.

Doelgroep

De opleiding is gericht op hbo-opgeleide professionals die werkzaam zijn of willen zijn in de zorg- en welzijnssector, zoals maatschappelijk werkers, sociaal juridische dienstverleners, zorgcoördinatoren, en beleidsmedewerkers bij gemeenten. De opleiding is ook waardevol voor medewerkers van zorgverzekeraars of zorgkantoren die hun kennis over de drie wetten willen verdiepen.

Opleidingsstructuur en Duur De opleiding duurt gewoonlijk één jaar en omvat zowel theorie als praktijkgerichte modules. Deze modules zijn zo opgezet dat ze de student niet alleen theoretische kennis bijbrengen, maar ook praktische vaardigheden om deze kennis effectief toe te passen in hun werkzaamheden.

Kernmodules en specifieke aandachtsgebieden

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):

  • Diepgaand begrip van de Wmo 2015, met aandacht voor het doel en de uitvoering van de wet.

  • Vaardigheden voor het beoordelen van individuele behoeften en het opstellen van ondersteuningsplannen.

  • Methodieken voor effectieve communicatie en onderhandeling met cliënten en zorgaanbieders.

 2. Wet langdurige zorg (Wlz):

  • Uitgebreide kennis van de criteria voor Wlz-zorg en de organisatie daarvan.

  • Inzicht in de rol van zorgkantoren en de afstemming van zorgbehoeften en zorgverlening.

  • Praktische benaderingen voor het managen van complexe zorgvragen.

 3. Jeugdwet:

  • Overzicht van de Jeugdwet en de implicaties voor zorg aan jongeren en gezinnen.

  • Technieken voor het werken met jongeren en het inschakelen van gepaste zorg- en dienstverlening.

  • Focus op interdisciplinaire samenwerking met scholen, gezondheidszorg en sociale diensten.

 

Leeruitkomsten Na afronding van de opleiding hebben deelnemers:

 • Een grondige kennis van de Wmo, Wlz en Jeugdwet.

 • De vaardigheid om complexe casussen binnen deze wettelijke kaders te analyseren en beheren.

 • Verbeterde communicatieve en adviserende vaardigheden om effectief te functioneren binnen teams en tegenover cliënten.

Een essentieel onderdeel van de post-hbo opleiding Consulent Zorg en Welzijn is de nadruk op communicatie en gespreksvaardigheden. De opleiding besteedt ruime aandacht aan het ontwikkelen van effectieve communicatietechnieken en het voeren van gesprekken met diverse doelgroepen. Studenten leren hoe ze op een empathische en professionele wijze kunnen communiceren met cliënten, hun families, en andere betrokken partijen. Dit is van cruciaal belang, omdat een succesvolle uitvoering van de Wmo, Wlz en Jeugdwet sterk afhankelijk is van de kwaliteit van de interactie tussen consulent en cliënt.

Tijdens de opleiding wordt er ook diepgaand ingegaan op de specifieke problematiek die speelt binnen de sectoren van de Wmo, Wlz, en Jeugdwet. Studenten maken kennis met de complexe uitdagingen waar cliënten en hun families mee te maken kunnen hebben, zoals sociale isolatie, psychische problemen, en de impact van langdurige zorgafhankelijkheid. Door middel van casestudies en praktijkopdrachten krijgen de deelnemers een realistisch beeld van de dagelijkse praktijk en leren zij omgaan met diverse en soms complexe zorgvragen.

 

Deze integrale benadering van zowel de technische aspecten van de wetgeving als de interpersoonlijke communicatie en sector-specifieke uitdagingen zorgt ervoor dat afgestudeerden van de opleiding niet alleen goed geïnformeerd zijn, maar ook uitstekend toegerust om een verschil te maken in het leven van mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning. Dit maakt de opleiding Consulent Zorg en Welzijn bijzonder waardevol voor iedereen die een carrière ambieert in dit belangrijke en impactvolle werkgebied.

Conclusie

De post-hbo opleiding Consulent Zorg en Welzijn biedt een uitgebreide verdieping in de wetgeving en praktische vaardigheden die nodig zijn voor professionals in de zorgsector. Met een sterke focus op de Wmo, Wlz en Jeugdwet bereidt deze opleiding deelnemers voor om een sleutelrol te vervullen in de ondersteuning van burgers die afhankelijk zijn van zorg en welzijn diensten. Voor professionals die hun impact willen vergroten en een expert willen worden in het zorglandschap, biedt deze opleiding de ideale basis.

bottom of page