top of page

Het verschil tussen de Wmo en de Wlz: Wat valt onder welke zorgwet?

In Nederland hebben we verschillende wetten die de zorg voor burgers regelen, waarvan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) twee belangrijke voorbeelden zijn. Hoewel beide bedoeld zijn om ondersteuning te bieden aan mensen die dat nodig hebben, dienen ze elk een ander doel en hebben ze verschillende voorwaarden en dekkingen. In dit artikel leggen we uit wat de Wmo en de Wlz inhouden, welke zorg en ondersteuning eronder valt, en wat de belangrijkste verschillen zijn.Wat is de Wmo? De Wmo 2015 is bedoeld om burgers te helpen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en deel te nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Onder de Wmo vallen diverse voorzieningen zoals:


 • Hulp bij het huishouden: ondersteuning in het uitvoeren van huishoudelijke taken.

 • Woonvoorzieningen: aanpassingen in de woning zoals trapliften of verhoogde toiletten.

 • Begeleiding en dagbesteding: ondersteuning om de structuur van de dag te behouden.

 • Vervoersvoorzieningen: hulpmiddelen om mobiliteit te vergroten, zoals een scootmobiel of een pas voor gemeenschappelijk vervoer.

 • Mantelzorgondersteuning: ondersteuning voor mantelzorgers.


Wat is de Wlz? De Wlz is gericht op mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben vanwege een ernstige ziekte, beperking of ouderdom. Deze wet wordt uitgevoerd door de zorgkantoren. De Wlz dekt langdurige zorg zoals:


 • Verblijf in een zorginstelling: zoals verpleeghuizen of gehandicaptenzorginstellingen.

 • Persoonlijke verzorging en verpleging: bij de cliënt thuis of in een instelling.

 • Permanente medische zorg: continue toezicht en zorg in de nabijheid.


Belangrijkste verschillen tussen Wmo en Wlz

 • Doelgroep: De Wmo is breder en gericht op ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie, terwijl de Wlz zich richt op mensen die continue, intensieve zorg nodig hebben.

 • Uitvoering: De Wmo wordt uitgevoerd door gemeenten, terwijl de Wlz wordt beheerd door zorgkantoren.

 • Type zorg: Wmo-voorzieningen zijn meer gericht op ondersteuning in het dagelijks leven en tijdelijke zorg. De Wlz biedt intensieve, langdurige en permanente zorg.


Conclusie Hoewel zowel de Wmo als de Wlz essentieel zijn voor de ondersteuning van burgers die zorg nodig hebben, is het belangrijk om de verschillen te kennen om te begrijpen onder welke wet bepaalde typen zorg vallen. Het onderscheid is cruciaal voor zowel zorgverleners als zorgvragers om ervoor te zorgen dat de juiste zorg op de juiste plaats wordt geboden.

21 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page