top of page

Post hbo Consulent/Zorgbemiddelaar 

Opleidingen voor professionals door professionals

Post hbo - Consulent / zorgbemiddelaar Wmo, Wlz en Jeugdwet

Ben je toe aan een verdieping en verbreding van je kennis of wil je een loopbaanswitch maken binnen het  zorgsector? De Post-hbo opleiding Consulent / Zorgbemiddelaar Wmo, Jeugdwet  en Wlz biedt professionals, zoals jij, de kennis en vaardigheden die nodig zijn om doortastend en integraal te werken binnen de complexe kaders van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Centraal in het programma staan:

 • Het verwerven van brede algemene kennis van wet- en regelgeving;

 • Het verwerven van kennis over ziektebeelden en de belemmeringen en hulpvragen die daardoor kunnen ontstaan;

 • Kennis over communicatie en het leren en oefenen van motiverende- en oplossingsgerichte gesprekstechnieken;

 • Het praktisch vertalen van de kernbegrippen zelfredzaamheid, eigen kracht en samenwerking;

 • Kennis over de vormen van huiselijk geweld en werken met de meldcode;

 • Het ontwikkelen van visie op gezondheid en motivatie aan de hand van theoretische kaders zoals de ‘zelfdeterminatie theorie’ van Deci & Ryan;

 • Het ontwikkelen van een basishouding om ‘over de wetten heen’ te kunnen denken en werken, voor het leveren van maatwerk;

 • Uitwisseling van kennis en ervaring en daardoor leren van andere professionals binnen de studiegroep;

 • Leren omgaan en anticiperen op trends en actualiteiten binnen het werkveld.

Competenties die je ontwikkelt:

 • Breed begrip van Wmo, Jeugdwet en Wlz: Je verwerft brede kennis van deze wetten, waardoor je in staat bent om de rechten en behoeften van cliënten te interpreteren en toe te passen.

 • Vaardigheden voor maatwerk in de zorgsector: Je leert complexe behoeften van cliënten te analyseren en effectief te communiceren met zowel cliënten en (mede)zorgaanbieders, om optimale toeleiding naar geschikte zorg- en hulpverlening te verzekeren.

 • Professionele toepassing van theorie in de praktijk: Door praktijkgerichte training en casuïstiek ontwikkel je de vaardigheid om theoretische kennis toe te passen in realistische zorgscenario’s

Resultaat van de opleiding

Na het succesvol voltooien van de Post-hbo opleiding Consulent / Zorgbemiddelaar Wmo, Jeugdwet en Wlz, beschik je over actuele en relevante kennis over  relevante wetgeving en beleid en competenties die nodig zijn om maatwerk te leveren binnen de zorgsector. Je bent toegerust om een rol te spelen bij het indiceren van zorgbehoeften van cliënten en je kunt beoordelen en/of bemiddelen welke zorg of hulpverlening nodig is.

 

 • Je hebt een brede algemene kennis van de wetgeving in het zorgsector.

 • Je kent de belangrijkste beleidsregels t.a.v. Wmo, Jeugdwet en Wlz, en weet deze toe te passen.

 • Je kent de informatiebronnen t.a.v. Wmo, Wlz en Jeugdwet en weet deze effectief en efficiënt te raadplegen.

 • Je bent in staat de verschillende ziektebeelden (in voldoende mate) te herkennen en op basis daarvan maatwerk advies te verstrekken in relatie tot wet- en regelgeving.

 • Je kunt kernbegrippen als zelfredzaamheid, eigen kracht en samenwerking vertalen naar de praktijk.

 • Je kunt op effectieve wijze motiverende- en oplossingsgerichte gesprekken met cliënten voeren.

 • Je kunt werken vanuit ‘de bedoeling van de wetgeving’ om maatwerk te kunnen leveren binnen het zorgsector.

Cursusopbouw:

De opleiding is ontworpen om te worden voltooid binnen een halfjaar. Je werkt met leermodules die je online kunt volgen met verwerkingsopdrachten hieraan gekoppeld, gecombineerd met bijeenkomsten op onze locatie. De verwerkingsopdrachten worden verzameld in een portfolio. Als alle opdrachten voldoende afgerond zijn heb je de opleiding voltooid. De Post hbo opleiding combineert theorie aan praktijkopdrachten. Bijeenkomsten en opdrachten sluiten aan op het steeds veranderende werkveld van het zorgstelsel. 


Intake:
Voorafgaand aan de opleiding vindt een online intake gesprek plaats waar we de wederzijdse verwachtingen wat betreft de opleiding centraal staan. Als je de opleiding wilt gebruiken voor een carrièreswitch naar de zorgsector en nu nog niet daarin werkzaam bent, staan we hier uitgebreid bij stil tijdens de intake in het kader van realistische verwachtingen. 

 

Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Deze opleiding is ideaal voor sociale professionals, zorgcoördinatoren en iedereen die werkt binnen of betrokken is bij het zorgsector en zijn of haar kennis en vaardigheden wil uitbreiden op het gebied van zorgbemiddeling toewijzing en wetgeving. 


Certificatie:
Na succesvolle voltooiing van de opleiding ontvang je een certificaat van onze Academy. Met het certificaat toon je je inzetbaarheid aan binnen de zorgsector.

Start je reis vandaag!
Meld je nu aan voor de Post-hbo opleiding Consulent / Zorgbemiddelaar Wmo, Jeugdwet en Wlz en zet de eerste stap naar een uitdagende opleiding en ontwikkeling. 

 

Deeltijd

Post hbo

< jaar

september-januari

Kei Academy-Sliedrecht

bottom of page