top of page

Docenten en oud studenten aan het woord over de Post Hbo Opleiding Consulent / Zorgbemiddelaar Wmo, Jeugdwet en Wlz.

Bijgewerkt op: 5 dagen geleden

In september start de Post Hbo Opleiding Consulent / Zorgbemiddelaar Wmo, Jeugdwet en Wlz. Als docenten (Laura van der Waal en Mirjam Karsten) hebben we deze opleiding afgelopen jaren met veel plezier kunnen organiseren vanuit Hbo Academy (voorheen HBO Drechtsteden) en zijn we heel blij met de mogelijkheid dit door te kunnen zetten vanuit KEI Academy.


Elke student volgt de opleiding met een eigen doel. De meesten zijn al professional in de zorgsector maar missen kennis over de wetten of zijn op zoek naar verdieping en verbreding om een nieuwe stap te zetten voor een baanwissel in de zorgsector. Soms is iemand  nog niet werkzaam in de zorgsector en overweegt een carrière switch en gebruikt de opleiding ter oriëntatie.


Hierdoor is er in de groep altijd veel diverse kennis en ervaring aanwezig die wij graag inzetten voor de verdieping  Tijdens de vijf fysieke bijeenkomsten gebruiken we vaak praktijkvoorbeelden van de studenten om de theorie te koppelen aan de praktijk. Het is onmogelijk voor een professional in het sociaal domein over alle kennis te beschikken, waardoor een onderzoekende houding en het vermogen om samen te werken noodzakelijk is. In de zes maanden dat een groep met elkaar optrekt weten studenten elkaar steeds beter te vinden en ondersteunen ze elkaar bij het maken van opdrachten en/of consultatie bij casuïstiek uit de praktijk. We stimuleren deze ontwikkeling door opdrachten zo vorm te geven dat samenwerking noodzakelijk is.

Ook gebruiken we (met toestemming) een appgroep. Van sommige groepen zijn deze appgroepen nog steeds actief en delen studenten actualiteiten of tips met elkaar. We hebben er veel zin in om in september nieuwe groepen te mogen ontvangen via KEI Academy!


Enkele ervaringen van onze oud studenten:

De opleiding heeft mij een compleet overzicht gegeven van de actuele wetgeving en de toepassing hiervan. Vanuit de groep is dit mooi aangevuld met kennis uit de praktijk vanuit verschillende werkvelden binnen de zorg. Ook de gesprekstechnieken en instrumenten om hiermee te werken hebben mij veel gebracht. Ik ben nu in staat het belang van mijn cliënten beter te behartigen en voel me meer gelijkwaardige gesprekspartner in de samenwerking met het sociale domein.”


Mei 2024 Sjanet Bongers, verpleegkundige in de wijk-Buurtzorg Nederland


Tijdens de zes maanden opleiding heb ik veel geleerd! De nieuwe manier van studeren (digitaal, eigen regie en zelf structuur aanbrengen) paste bij mij. De fijne en kundige manier van lesgeven en toegankelijke leeromgeving hebben bijgedragen aan een heel fijne studeerervaring. Ik vond het zo jammer dat het al weer voorbij was na de diplomering.”


Mei -2024 Diana Brok, nog niet werkzaam binnen de zorgsector


De Post Hbo opleiding heeft mij een duidelijke wegwijzer gegeven in de verschillende zorgwetten binnen het sociaal domein. Laura en Mirjam zijn toegankelijke en toegewijde docenten die vanuit hun eigen kennis en werkervaringen de theorie op een natuurlijke wijze koppelen aan de praktijk. De opleiding heeft een prettige afwisseling door een combinatie van fysieke lesdagen, de e-learning en de (verdiepings) opdrachten. De interactie met medestudenten (werkzaam in o.a. verpleging, COA en GGZ) tijdens de lesdagen en het digitale forum zijn eveneens zeer waardevol door uitwisseling van elkaars kennis. Voor mij was het zeker een welkome aanvulling in mijn huidige functie binnen de jeugdzorg.”


Mei - 2024 Linda Reatsch, plaatsingsfunctionaris pleegzorg


Wil je meer weten over de opleiding, zie onderstaande link.

6 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page